Caută un cod poştal:

 
 
Alege localitatea pentru care te interesează codul poştal
    Albeni     Cionţi     Măceşu     Sârbeşti
    Alexeni     Ciorari     Maghereşti     Sărdăneşti
    Alimpeşti     Ciuperceni     Măiag     Şasa
    Aluniş     Ciupercenii de Olteţ     Marineşti     Satu Nou
    Andreeşti     Cleşneşti     Măru     Săuleşti
    Aninişu din Deal     Cloşani     Mătăsari     Schela
    Aninişu din Vale     Cocoreni     Măzăroi     Scoarţa
    Aninoasa     Cocorova     Menţii din Dos     Scoruşu
    Apa Neagră     Cojani     Merfuleşti     Scrada
    Arcani     Cojmăneşti     Miclosu     Scurtu
    Arjoci     Colibaşi     Miculeşti     Seaca
    Arpadia     Colţeşti     Mieluşei     Seciurile
    Arşeni     Condeieşti     Mierea     Seuca
    Arsuri     Copăcioasa     Miericeaua     Şiacu
    Artanu     Corneşti     Miluta     Şipotu
    Băceşti     Cornetu     Mirosloveni     Siteşti
    Bădeşti     Corobăi     Mogoşani     Şitoaia
    Baia de Fier     Corşoru     Moi     Slămneşti
    Bălăceşti     Costeni     Motorgi     Slăvuţa
    Bălăneşti     Costeşti     Motru     Slivileşti
    Bălani     Covrigi     Motru Sec     Slobozia
    Bălceşti     Crasna     Murgeşti     Socu
    Băleşti     Crasna din Deal     Murgileşti     Sohodol
    Baloşani     Creţeşti     Musculeşti     Şomăneşti
    Bâlta     Croici     Muşeteşti     Spahii
    Bâlteni     Cruşeţ     Nămete     Stănceşti
    Bâltişoara     Curpen     Negoieşti     Stănceşti-Larga
    Baniu     Cursaru     Negomir     Stăneşti
    Bărbăteşti     Curteana     Negreni     Ştefăneşti
    Bârcaciu     Curtişoara     Nistoreşti     Steic
    Bârseşti     Dâmbova     Novaci     Stejari
    Barza     Dănciuleşti     Nucetu     Stejaru
    Bârzeiu     Dăneşti     Obârşia     Stejerei
    Bârzeiu de Gilort     Dealu Leului     Obreja     Sterpoaia
    Băzăvani     Dealu Pomilor     Ohaba     Ştiucani
    Becheni     Dealu Spirei     Ohaba-Jiu     Stoina
    Bengeşti     Dealu Viei     Olari     Stolojani
    Bengeşti-Ciocadia     Dealu Viilor     Olteanu     Strâmba-Jiu
    Berceşti     Deleni     Orzeşti     Strâmba-Vulcan
    Berleşti     Didileşti     Orzu     Strâmtu
    Bibeşti     Dobrana     Padeş     Stroieşti
    Bibuleşti     Dobriţa     Păişani     Sura
    Bircii     Dolceşti     Păjiştele     Suseni
    Blahniţa de Jos     Doseni     Paltinu     Tălpăşeşti
    Blahniţa de Sus     Drăgoeni     Pârâu     Tâlveşti
    Blidari     Drăgoieşti     Pârâu Boia     Tămăşeşti
    Bobaia     Drăgoteşti     Pârâu de Pripor     Ţânţăreni
    Boboieşti     Drăguţeşti     Pârâu de Vale     Ţârculeşti
    Bobu     Duculeşti     Pârâu Viu     Târgu Cărbuneşti
    Boca     Dumbrăveni     Pârvuleşti     Târgu Jiu
    Bohorel     Fântânele     Pegeni     Târgu Logreşti
    Boia     Fărcăşeşti     Peşteana de Jos     Tehomir
    Bojinu     Fărcăşeşti-Moşneni     Peşteana-Jiu     Teleşti
    Bolboasa     Floreşteni     Peşteana-Vulcan     Tetila
    Bolboceşti     Floreşti     Peştişani     Ţicleni
    Bolboşi     Frânceşti     Petrăchei     Timişeni
    Borăscu     Frasin     Petreşti     Ţirioi
    Boroşteni     Frăteşti     Picu     Tismana
    Botorogi     Frumuşei     Pieptani     Toiaga
    Brădet     Frunza     Pinoasa     Topeşti
    Brădeţel     Gâlceşti     Piscoiu     Totea
    Brădiceni     Găleşoaia     Piscuri     Totea de Hurezani
    Brăneşti     Gămani     Pişteştii din Deal     Trestioara
    Brăteşti     Gârbovu     Pleşa     Trocani
    Brătuia     Găvăneşti     Plopşoru     Turburea
    Brebenei     Gilortu     Plopu     Turceni
    Broşteni     Glodeni     Ploştina     Turcineşti
    Broştenii de Sus     Glogova     Pociovaliştea     Ulmet
    Bucşana     Godineşti     Pocruia     Ungureni
    Bucureasa     Gornăcel     Poiana     Urda de Jos
    Budieni     Gornoviţa     Poiana-Seciuri     Urda de Sus
    Buduhala     Groşerea     Poienari     Urdari
    Bulbuceni     Grui     Poieniţa     Urecheşti
    Bumbeşti-Jiu     Gura Şuşiţei     Pojaru     Ursaţi
    Bumbeşti-Piţic     Gura-Menţi     Pojogeni     Ursoaia
    Burlani     Gureni     Polata     Văcarea
    Bustuchin     Hăieşti     Polovragi     Văgiuleşti
    Busuioci     Hălăngeşti     Popeşti     Vaidei
    Buzeşti     Hirişeşti     Popeşti-Stejari     Văieni
    Calapăru     Hobiţa     Preajba Mare     Vălari
    Câlceşti     Hodoreasca     Prigoria     Vâlceaua
    Căleşti     Horăşti     Priporu     Vâlcele
    Câlnic     Horezu     Pruneşti     Valea
    Câlnicu de Sus     Hotăroasa     Purcaru     Valea Bisericii
    Călugăreasa     Hurezani     Răchiţi     Valea cu Apă
    Călugăreni     Iaşi-Gorj     Raci     Valea Deşului
    Câmpofeni     Iezureni     Racoţi     Valea Mânăstirii
    Câmpu Mare     Igirosu     Racoviţa     Valea Mare
    Cămuieşti     Ilieşti     Rădineşti     Valea Mică
    Cânepeşti     Însurăţei     Radoşi     Valea Motrului
    Căpreni     Ioneşti     Râpa     Valea Perilor
    Capu Dealului     Iormăneşti     Rasova     Valea Poienii
    Cârbeşti     Isvarna     Rasoviţa     Valea Pojarului
    Cărbuneşti-Sat     Izvoarele     Rătez     Valea Racilor
    Cârciu     Jeriştea     Rogojel     Valea Viei
    Cârligei     Jilţu     Rogojeni     Văleni
    Cărpiniş     Jupâneşti     Romaneşti     Văluţa
    Cartiu     Larga     Roşia de Amaradia     Vânăta
    Cătunele     Lăzăreşti     Roşia-Jiu     Vârtopu
    Ceauru     Lazuri     Roşiuţa     Vidin
    Celei     Leleşti     Rovinari     Vierşani
    Ceplea     Leurda     Ruget     Vladimir
    Cerătu de Copăcioasa     Licurici     Rugi     Vlăduleni
    Cernădia     Lihuleşti     Runcu     Voinigeşti
    Cerna-Sat     Lintea     Runcurel     Voiteştii din Deal
    Cetatea     Logreşti     Săcelu     Voiteştii din Vale
    Chiciora     Logreşti-Moşteni     Samarineşti     Zăicoiu
    Chiliu     Lupoaia     Sâmbotin     Zorleşti
    Ciocadia     Lupoiţa     Sănăteşti     Zorzila