Caută un cod poştal:

 
 
Alege localitatea pentru care te interesează codul poştal
    Abucea     Copaci     Măgura     Săcel
    Almăşel     Coroieşti     Măgura-Topliţa     Sălaşu de Jos
    Almaş-Sălişte     Coseşti     Măgureni     Sălaşu de Sus
    Almaşu Mic     Costeşti     Mălăieşti     Sălătruc
    Almaşu Mic de Munte     Costeşti-Deal     Mănerău     Sălciva
    Almaşu Sec     Covragiu     Mărtineşti     Sălişte
    Alun (Boşorod)     Cozia     Meria     Săliştioara
    Alun (Bunila)     Crăciuneşti     Merişor (Băniţa)     Sâncrai
    Aninoasa     Crăguiş     Merişor (Bucureşci)     Sânpetru
    Arănieş     Criş     Merişoru de Munte     Sântămăria de Piatră
    Archia     Crişan     Mermezeu-Văleni     Sântămăria-Orlea
    Ardeu     Crişcior     Mesteacăn (Brad)     Sântandrei
    Aurel Vlaicu     Cristur     Mesteacăn (Răchitova)     Sântuhalm
    Băcâia     Criva     Micăneşti     Sârbi
    Bacea     Crivadia     Mihăieşti     Sarmizegetusa
    Băcia     Cucuiş     Mihăileni     Şăuleşti
    Baia de Criş     Cuieş     Mintia     Sereca
    Băieşti     Curechiu     Mosoru     Şerel
    Băiţa     Curpenii Silvaşului     Muncelu Mare     Şesuri
    Bălata     Cutin     Muncelu Mic     Sibişel (Beriu)
    Baldovin     Dăbâca     Nădăştia de Jos     Sibişel (Râu de Mori)
    Balomir     Dâlja Mare     Nădăştia de Sus     Silvaşu de Jos
    Balşa     Dâlja Mică     Nălaţvad     Silvaşu de Sus
    Băniţa     Dâncu Mare     Nandru     Simeria
    Banpotoc     Dâncu Mic     Negoiu     Simeria Veche
    Bărăştii Haţegului     Dănuleşti     Nojag     Slătinioara
    Bărăştii Iliei     Dealu Babii     Nucşoara     Socet
    Barbura     Dealu Mare     Obârşa     Sohodol
    Bârcea Mare     Dealu Mic     Ocişor     Şoimuş
    Bârcea Mică     Deleni     Ociu     Spini
    Bârsău     Densuş     Ocolişu Mare     Stânceşti
    Baru     Deva     Ocolişu Mic     Stânceşti-Ohaba
    Barza     Dobra     Ohaba     Stănculeşti
    Basarabasa     Dobroţ     Ohaba de sub Piatră     Stănija
    Baştea     Dragu-Brad     Ohaba Streiului     Stăuini
    Băţălar     Dudeşti     Ohaba-Ponor     Ştei
    Batiz     Dumbrava     Ohaba-Sibişel     Şteia
    Bătrâna     Dumbrava de Jos     Oprişeşti     Stejărel
    Bejan     Dumbrava de Sus     Orăştie     Stoieneasa
    Bejan-Târnăviţa     Dumbrăviţa     Orăştioara de Jos     Strei
    Bercu     Dumeşti     Orăştioara de Sus     Strei-Săcel
    Beriu     Dupăpiatră     Ormindea     Streisângeorgiu
    Birtin     Făgeţel     Ostrov     Stretea
    Blăjeni     Fântâna     Ostrovel     Subcetate
    Blăjeni-Vulcan     Fărcădin     Ostrovu Mic     Sulighete
    Bobaia     Faţa Roşie     Păclişa     Suseni
    Bobâlna     Federi     Panc     Tămăşasa
    Bocşa Mare     Feregi     Panc-Sălişte     Tămăşeşti
    Bocşa Mică     Fintoag     Paroş     Tâmpa
    Boholt     Fizeş     Păucineşti     Ţărăţel
    Boia Bârzii     Fizeşti     Păuleşti     Târnava
    Boiţa     Folt     Păuliş     Târnava de Criş
    Boiu     Fornădia     Peşteana     Târnăviţa
    Boiu de Jos     Furcşoara     Peşteniţa     Tarniţa
    Boiu de Sus     Galaţi     Peştera (Băiţa)     Târsa
    Boş     Galbina     Peştera (Petroşani)     Tătărăşti
    Boşorod     Gânţaga     Peştera (Sălaşu de Sus)     Tătărăştii de Criş
    Boz     Gelmar     Peştişu Mare     Ţebea
    Bozeş     General Berthelot     Pestişu Mic     Techereu
    Brad     Geoagiu     Petreni     Teiu
    Brădăţel     Geoagiu-Băi     Petreşti     Teliucu Inferior
    Brănişca     Ghelari     Petrila     Teliucu Superior
    Brăşeu     Gialacuta     Petros     Ticera
    Brazi     Giurgeşti     Petroşani     Tirici
    Brâznic     Glodghileşti     Piatra     Tisa
    Breazova     Godineşti     Pişchinţi     Tiuleşti
    Bretea Mureşană     Goleş     Plai     Tomeşti
    Bretea Română     Goteşti     Plop     Tomnatec
    Bretea Streiului     Gothatea     Plopi     Topliţa
    Bretelin     Govăjdia     Podele     Topliţa Mureşului
    Brotuna     Grădiştea de Munte     Pogăneşti     Toteşti
    Buceş     Grid     Poiana     Totia
    Buceş-Vulcan     Grind     Poiana Răchiţelii     Trestia
    Bucium     Grohot     Poieni (Beriu)     Turdaş
    Bucium-Orlea     Grohoţele     Poieni (Densuş)     Turmaş
    Bucureşci     Groş     Poieniţa     Tuştea
    Bujoru     Groşuri     Poieniţa Tomii     Uibăreşti
    Bulzeştii de Jos     Gura Bordului     Poieniţa Voinii     Ulieş
    Bulzeştii de Sus     Gurasada     Pojoga     Ulm
    Buneşti     Hărău     Ponor     Unciuc
    Bunila     Hărţăgani     Popeşti     Uric
    Burjuc     Hăşdat     Potingani     Uricani
    Căbeşti     Hăşdău     Prăvăleni     Uroi
    Căinelu de Jos     Hăţăgel     Pricaz     Ursici
    Căinelu de Sus     Haţeg     Prihodişte (Boşorod)     Vadu
    Călan     Herepeia     Prihodişte (Vaţa de Jos)     Vadu Dobrii
    Călanu Mic     Hobiţa     Pui     Vaidei
    Câmpu lui Neag     Hobiţa-Grădişte     Răcăştia     Vălari
    Câmpuri de Sus     Holdea     Răchiţaua     Vâlcele
    Câmpuri-Surduc     Homorod     Răchitova     Vâlcelele Bune
    Căoi     Hondol     Răduleşti     Vâlceluţa
    Căraci     Hunedoara     Râpaş     Valea
    Cărăstău     Ilia     Rapolţel     Valea Arsului
    Cârjiţi     Iscroni     Rapoltu Mare     Valea Babii
    Cărmăzăneşti     Izvoarele     Răscoala     Valea Bradului
    Cârneşti     Jeledinţi     Râu Alb     Valea Dâljii
    Cărpiniş     Jieţ     Râu Bărbat     Valea de Brazi
    Căstău     Jiu-Paroşeni     Râu de Mori     Valea Lungă
    Căzăneşti     Josani     Râu Mic     Valea Lupului
    Cerbăl     Lăpugiu de Jos     Reea     Valea Mare de Criş
    Cerbia     Lăpugiu de Sus     Renghet     Valea Nandrului
    Cerişor     Lăpuşnic     Reţ     Valea Poienii
    Cernişoara Florese     Lăsău     Ribicioara     Valea Sângeorgiului
    Certeju de Jos     Leauţ     Ribiţa     Văleni (Baia de Criş)
    Certeju de Sus     Lelese     Rişca     Văleni (Geoagiu)
    Chergheş     Leşnic     Rişculiţa     Vălioara
    Chimindia     Livada     Romos     Vălişoara
    Chişcădaga     Livadia     Romoşel     Vălişoara (Balşa)
    Chitid     Livezi     Roşcani     Vărmaga
    Cigmău     Ludeştii de Jos     Roşia     Vaţa de Jos
    Cimpa     Ludeştii de Sus     Rovina (Brănişca)     Vaţa de Sus
    Cinciş-Cerna     Lunca (Baia de Criş)     Rovina (Bucureşci)     Veţel
    Cioclovina     Lunca (Băiţa)     Ruda     Vica
    Ciopeia     Lunca Cernii de Jos     Ruda-Brad     Visca
    Ciula Mare     Lunca Cernii de Sus     Runcşor     Voia
    Ciula Mică     Luncani     Runcu Mare     Vorţa
    Ciulpăz     Luncoiu de Jos     Runcu Mic     Vulcan
    Ciumiţa     Luncoiu de Sus     Ruseşti     Zam
    Ciungani     Luncşoara     Ruşi     Zăvoi
    Ciungu Mare     Lupeni     Ruşor     Zdrapţi
    Clopotiva     Măceu     Săcămaş     Zeicani
    Coaja     Mada     Săcărâmb